V4 server, V4 klient

Základní provozní princip

V4 server je originální sada serverových komponent pro centrální provoz aplikací Soliltea (dříve Vema), pro ukládání a zabezpečení dat a obsluhu stanic. Pod V4 serverem pak pracují jednotlivé aplikace (například mzdy, účetnictví, fakturace atd.). Sada komponent V4 serveru včetně všech DBV aplikací je typicky instalována (v případě víceuživatelského provozu) na stroji se serverovým operačním systémem řady Windows (Windows server 2012R2 a výše). Jednouživatelské instalace běží kompletně na běžném kancelářském PC. Pro uložení dat se používá vlastní velmi výkonná databáze (implicitní součást všech aplikací), takže není třeba kupovat žádné drahé produkty typu Oracle nebo MS SQL.

K serveru se potom připojují pomocí IP protokolu klienti (instalace klienta na stanici). Klient je zcela univerzální pro všechny aplikace a nezajišťuje žádné aplikační činnosti (ty jsou zajištěny aplikacemi na serveru). Zajišťuje pouze komunikaci se serverem. Zjednodušeně lze říci, že zajišťuje proti serveru pouze přenos změn obrazovek a klávesnicí pořízená data. Klient nevyžaduje žádné mapované síťové prostředky a může pracovat i po Internetu - obecně po jakékoliv IP síti. Spojení nemusí být ani příliš rychlé, typicky stačí 8 Mbit. Připojení k serveru probíhá určením IP adresy, portu a požadované aplikace. Samozřejmostí je dokonalé zabezpečení (šifrování komunikace, napojení na Active Directory, vlastní autentizační databáze ...). Ochranné prvky vyhovují i bezpečnostním předpisům velkých bankovních domů a státních institucí (ministerstva, úřad vlády, kancelář prezidenta republiky, všechna finanční ředitelství v ČR, krajské úřady, nemocnice apod. ...)

Podstatné vlastnosti V4

 • Jediná instalace aplikací v celé firmě, významná úspora práce administrátora, navíc je zajištěno shodné aplikační prostředí pro všechny uživatele. Celá správa IS je dokonale centralizována.
 • Možnost kompletní vzdálené správy serveru administrátorem. Kompletní správu serveru (i mimo pracovní dobu) nabízíme potom v rámci roční paušální platby za služby. Můžeme zcela převzít správu tohoto IS ve vaší organizaci.
 • Jediná instalace i pro případy, kdy má firma v provozu více vzdálených lokalit. Tyto lokality mohou a nemusí být spojené pomocí VPN. Přístup ze vzdálených lokalit stejně rychlý, jako v podnikové síti. Možnost práce z domova nebo z mobilně připojeného notebooku, aniž by data opustila podnikový server.
 • Snadná centrální správa klientských počítačů, aktuální seznam připojených klientů, zasílání zpráv, direktivní odpojení od serveru, vysoká bezpečnost dat.
 • Vzdálený přístup k centrálním databázím z libovolného PC prostřednictvím internetu, intranetu, extranetu, s dodržením všech bezpečnostních atributů.
 • Výrazně vysoká bezpečnost - souborový systém serveru zůstává zcela skrytý, data nejsou na mapovaných jednotkách, lze nastavením absolutně zabránit jakýmkoliv exportům dat mimo povolená umístění, zálohovací a exportní procesy lze direktivně směřovat mimo dosah zcizitelnosti. Lze zabránit výstupu dat na libovolná lokální média (v závislosti na bezpečnostní politice zákazníka).
 • Možnost automatických procesů na serveru - denní, týdenní, měsíční a roční zálohování, automatizované načítání dat z jiných systémů a exporty dat do jiných systémů, automatická aktualizace programového vybavení  ...
 • Nezávislost na rychlosti sítě - uživatel na gigabitové větvi lokální sítě jede (téměř) stejně rychle, jako uživatel na internetové lince 8 Mbit. Podstatným účinkem v lokální síti je výrazné odlehčení provozu na síti oproti sdílenému file-server přístupu.
 • Nezávislost na spolehlivosti sítě: při výpadku spojení se sice práce uživatele přeruší, ale data na serveru se nepoškodí. Nejsou totiž zpracovávána na stanici, ale na serveru.
 • Téměř nezávislost na výkonu lokální stanice - klient není náročný, a téměř výpočetně nezatěžuje ani procesor stanice, ani mnoho RAM, a už vůbec ne disk. Veškeré výpočetní operace probíhají výhradně na serveru.
 • Součástí V4 instalace je také Bezpečnostní manažer (SCM), který správci umožňuje z jednoho místa definovat přístupová oprávnění na data nejméně v tomto členění: aplikace (datová prostředí, databáze), soubory (databázové tabulky), položky souborů (tabulek), a jednotlivé věty, záznamy, recordy, dle jejich obsahu (pro představu: například dle pracoviště, dle kategorie pracovníka, čísla skladu, čísla pokladny pod.)
 • Uživatel se přihlášením k serveru autentizuje (osobní identita, např. pan Novák), a dále pracuje v přidělených rolích (např. v roli "mzdový účetní" a "personalista", "ředitel"). Oprávnění jsou přidělena na roli, a mohou být parametrizována identitou pracovníka. Tím je dosaženo velmi robustního modelu, kdy výměna pracovníka na pozici (funkci) znamená pro správce pouze zařazení nového člověka do příslušných skupin a rolí.
 • Další součástí je Editor konfigurační databáze (EKD). Pomocí něj správce edituje konfigurační soubory uložené ve "světě Vema", a které mají fyzickou strukturu blízkou syntaxi Java. To však správce nemusí ani vědět.
 • Na serveru běží jediná služba (service): V4 server manažer. Sama si spouští několik podřízených procesů. Provoz je velmi robustní: služba odhalí případný pád podřízeného procesu a takový proces znovu nahodí. Vše samozřejmě podrobně loguje a připravuje pro případné nalezení opakujícího se problému.
 • V prostředí V4 mají i klientské stanice a především uživatelé uložené své konfigurace na serveru. Znamená to, že uživatel může přijít k jinému PC, přihlásí se svým jménem, a má zcela shodnou konfiguraci, jako na svém vlastním osobním počítači. Tuto konfiguraci má i po reinstalaci nebo výměně koncové stanice.
 • Prostředí V4 instalace jako takové je lehce virtualizovatelné (nyní se nemluví o virtuálních operačních systémech). Znamená to, že celé prostředí "světa Vema" je s konkrétním počítačem, serverem, spojeno pouze několika málo údaji: IP adresa, porty. Celé prostředí je pak velmi lehce a rychle přenositelné na jiný počítač (server) bez dalších konfigurací: v případě havárie, stěhování na nový server, apod. Virtualizace lze využít i při instalaci nového serveru, kdy lze celou instalaci připravit mimo prostředí zákazníka na našich strojích, a hotové funkční prostředí pak přenést na server zákazníka.
 • Nedílnou součástí instalace V4 serveru je také webový server a celá konfigurace Portálu. Pokud má tedy zákazník licenci na provozování portálových aplikací Vema, je portál přímo instalován a připraven k provozu. Samozřejmě bez naplnění autentizačních údajů a autorizační databáze.
 • Server nemusí být u menších provozů vyhrazený jen pro V4 server Vema a může být používán i pro jiné aplikace. Zátěž vyvolaná IS Vema není velká.
 • Typické dnešní parametry pro server: procesor 3 GHz a výše (Xeon apod. od 2 GHz), 8-16 GB RAM, disky SSD, S-ATA, SAS nebo SCSI. Potřebná velikost operační paměti je závislá na počtu uživatelů současně pracujících a na velikosti databáze. Konkrétní podmínky s námi prosím konzultujte.
 • Lze bez problémů provozovat i na virtuálním serveru Windows 2012 R2, 2016, 2019 bez ohledu na virtualizační platformu (MS Hyper-V, VMware apod.)
 • Podporované platformy:
  • Microsoft Windows 7 SP1 (podpora MS končí 01.2020) - nedoporučujeme nadále používat
  • Microsoft Windows 8.1 (s kumulativní aktualizací KB2919355)
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows Server 2008 Standard SP2 (podpora MS končí 01.2020) - nedoporučujeme nadále používat
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (podpora MS končí 01.2020) - nedoporučujeme nadále používat
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (s kumulativní aktualizací KB2919355)
  • Microsoft Windows Server 2016, 2019
  • MS Edge, aktuální verze Chrome, Mozilla Firefox