Typy školení

Základní školení ke všem aplikacím

Ke všem nově pořizovaným aplikacím poskytujeme uživatelům plné základní školení. Stejnou službu poskytujeme i při výměně pracovníků v organizaci zákazníka. Základní školení probíhá podle pečlivě připravené osnovy pro každou aplikaci, ale vždy osnovu přizpůsobíme potřebám konkrétního posluchače či skupiny posluchačů.

Nabídka opakovaného školení

Kvalitou školení jsme si jisti. Proto můžeme nabídnout školení nového pracovníka za 50% ceny, pokud původně proškolení pracovník opustí Vaši organizaci do 6 měsíců po absolvování školení s odkazem na práci ve školených aplikacích.

Poloviční cenu dalšího školení nabízíme i tehdy, pokud přihlásíte svého posluchače na totéž školení znovu do 6 měsíců od původního školení. Cena bude poloviční podle typu školení: na učebně zaplatí poloviční cenu než ostatní posluchači, při individuálním školení zaplatí 50% hodinovou sazbu.

Školení novinek

Aplikace procházejí vývojem, legislativním i systémovým. Zákazník má vždy zaručenu funkčnost dle platné legislativy. Nejméně 4x ročně pořádáme semináře, kde vysvětlujeme všechny novinky v aplikacích HR. Podle potřeby pořádáme i školení další.

Přihlášky na školení

Na každé vypsané školení se můžete přihlásit připraveným formulářem. Naši uživatelé dostávají informaci o vypsaném školení mailem, z něhož se mohou přímo přihlásit. Přihlášený posluchač obdrží obratem mailem informaci, že přihláška byla akceptována.

Školení na počítačové učebně

Základní školení k libovolné aplikaci pořádáme na počítačové učebně v Jablonci nad Nisou, pokud se přihlásí nejméně 3 posluchači. Maximální kapacita učebny je 10 míst. Cena těchto školení je pak odvíjí od počtu přihlášených a je výrazně výhodnější, než individuální školení 1 uživatele.

Individuální školení u zákazníka

Individuálně školíme libovolné téma, od plného základního školení, po doškolování jednotlivých či speciálních témat. Školíme na pracovišti zákazníka. Uživatel cítí jistotu domácího prostředí, svého počítače, a školitel může lépe přizpůsobit obsah školení speciálním potřebám zákazníka.

Hromadná školení v sále s projektorem

Ve velkém sále s projektorem se konají většinou školení novinek. Pro dobrou dopravní dosažitelnost je pořádáme v Liberci, většinou v komfortním sále Krajského úřadu s vynikající dopravní dostupností. Uživatelé obdrží podrobné písemné materiály ke školení a sledují výklad na plátně. Kapacita sálu je cca 120 osob.