Portfolio informačních systémů Solitea (dříve Vema)

Informační systémy společnosti pokryjí všechny agendy obvyklé v ERP podnikových systémech. Pokryjí všechny typy a velikosti firem a organizací. Navíc pokryjí méně časté oblasti: speciality pro rozpočtové a příspěvkové organizace včetně vykazování - tištěné i elektronické výstupy.

Lidské zdroje

Solitea a. s., divize Mzdové a personální systémy (dříve Vema) je jedničkou na trhu IS pro řešení lidských zdrojů. Menší zákazníci mohou používat samotné mzdy, větši zákazníci přidají personalistiku, a největší mohou využít všech výhod integrovaného IS pro lidské zdroje, včetně mnoha doplňkových aplikací.

Doplňkové produkty - lidské zdroje

Kromě základních aplikací Mzdy, Personalistika, Komunikace s OSSZ a ZP do oblasti lidských zdrojů patří i následující aplikace:

 • Elektronický docházkový systém včetně dotykových docházkových terminálů, snímače s bezkontaktními čipy
 • Systemizace pracovních míst - struktura organizace až v 15 úrovních, organizační schémata, popis pracovních míst, kvalifikační předpoklady
 • Vzdělávání pracovníků - vzdělávací akce, lektoři, kurzy, školení, přihlašování posluchačů, e-learning, náklady na vzdělávání z hlediska organizace i pracovníka
 • Plánování dovolené přes portál - pracovník plánu, vedoucí schvaluje či dle ZP nařizuje, přehled o plánovaných nepřítomnostech všech pracovníků
 • Cestovní příkazy - schvalování CP, cesta libovolným dopravním prostředkem, výpočet cestovních náhrad včetně zahraničních, výpočet a schválení vyúčtování, proplacení pokladnou nebo mzdou
 • Evidence ochranných prostředků či dalších věcí přidělených pracovníkovi, expirace - nárok na výměnu prostředku po konci životnosti, výstrojní plány dle pracovního zařazení, u oblečení evidence velikostí ...
 • Výběrová řízení - evidence uchazečů, pohovorů, výsledků
 • Hodnocení zaměstnanců - na základě definovaných kritérií
 • Evidence stravného - pohyb stravenek v organizaci, pořízení a výdej stravenek, výpočet srážek za čerpané stravenky s přenosem do mezd

Ekonomika a logistika

Podnikový informační systém EKOS (komplexní ERP) obslouží všechny ekonomické a logistické agendy v organizaci. Zvláště oblíbený je v příspěvkových a rozpočtových organizacích, které potřebují speciální funkce a vykazování. Jen málo jiných systémů pokrývá tuto oblast tak široce.

Doplňky - ekonomika a organizace

 • Evidence písemností - evidence přijaté a odeslané pošty, včetně odeslání přes datovou schránku, oběh dokumentů v organizaci mezi pracovníky, přehledy jednání s partnery, archivace, skartace
 • Knihovna - evidence knih a dalších materiálů k výpůjčkám
 • Smlouvy - evidence smluvních vztahů, dodatky ke smlouvám, doby platnosti, odeslání záznamu o smlouvě do registru smluv

Systémové komponenty

IS běží na vlastní systémové platformě V4 server, V4 klient s vlastní velmi výkonnou databází. Není tedy třeba kupovat velmi drahé databáze typu Oracle nebo MS SQL.

Data z většiny aplikací lze navíc s výhodou prezentovat na intranetovém portále. Pracovník pak může vidět své osobní údaje, vedoucí vidí hospodaření a mzdové výkazy svého střediska, manažeři mají k dispozici sofistikované výstupy ze všech částí IS a mohou rozhodovat o ekonomice organizace.

Velká pozornost je věnována zabezpečení dat, a to již na úrovni každého recordu v každé databázové tabulce. Nástroj zvaný Bezpečnostní model je jeden z nepropracovanějších na českém trhu.

Doplňky - systém

 • Autentizační server - bezpečný autentizační server s vlastní databází uživatelů, pokud není možné nebo vhodné napojení na Active Directory
 • Adresářové služby - datová komunikace s adresářem LDAP serveru - vytváření nových účtů, aktualizace účtů, změny v adresářové službě na úrovni struktury
 • Bezpečnostní manažer - definuje zabezpeční všech spustitelných funkcí a přístup ke všem existujícím datům pro roli, v které pracovník pracuje. Lze dále parametrizovat samotným obsahem dat, například jenom některé středisko, jenom některé sklady, jenom některé poklady, jenom některé inventární úseky, jenom některá osobní čísla ...

Všechny systémové komponenty jsou implicitní součástí aplikací a s výjimkou adresářových služeb se nehradí.