Ekonomický systém EKOS

Ekonomický systém EKOS společnosti Solitea a. s. (dříve Vema a. s.) je integrovaný ERP software pro všechny typy organizací. Zvláště dobře si poradí s agendou zejména rozpočtových a příspěvkových organizací všech velikostí. Poskytuje řešení pro všechny běžné i složité činnosti spojené s ekonomikou a logistikou organizace, jako jsou například účetnictví, fakturace, pokladna, majetky, sklady, nákup nebo odbyt. Všechny finanční aplikace mohou pracovat i s neomezeným počtem cizích měn a neomezeným počtem bankovních účtů (také v cizích měnách). Účtový rozvrh dostáváte naplněný dle účetních standardů podle typu organizace a můžete si ho ve všech ohledech plně přizpůsobit.

Ekonomika

 • účetnictví, saldokonta
  • včetně veškerého výkaznictví, vše elektronicky
  • DPH a související hlášení elektronicky
  • plán a rozpočet, rezervace financí
  • dotace, granty, zdroje financování
  • rozpočtová skladba
  • sledování saldokontních účtů
  • saldokonto s obchodními partnery
  • PAP - pomocný analytický přehled
 • fakturace
  • vzory faktur, kopírování faktur
  • zálohové a vyúčtovací faktury
  • periodická fakturace, vzájemné zápočty
  • postoupení pohledávek, zádržné
  • automatické upomníky a penalizace
  • elektronický formát ISDOC
  • faktury v PDF mailem přímo z aplikace
  • DPH: přenesení daňové povinnosti, ručení za DPH s kontrolou spolehlivosti partnera, evidenční DPH u zahraničních faktur
 • banka
  • libovolný počet účtů, cizí měny
  • kurzové rozdíly na bankovních účtech
  • elektronická komunikace s bankami
 • pokladny (vč. cizích měn a kurzových rozdílů)
  • EET v pokladně - doplňkový modul
 • drobný a dlouhodobý majetek
  • inventury čárovými kódy

Logistika

 • skladové hospodářství
  • průměrné ceny nebo FIFO
  • možno využít čárové kódy
 • nákup a odbyt, objednávky
  • včetně požadavků na nákup
  • doplňování skladové zásoby na minimum
 • zakázka
  • plánované a skutečné náklady a výnosy na zakázku
  • složení zakázky z kalkulovaných materiálů a prací, rekalkulace zakázky dle skutečnosti
 • smlouvy
  • provázané s následnými dodatky
  • přístup bez nutnosti hledat papíry
  • katalogizace a filtry
  • o smlouvě lze i účtovat
  • odeslání smlouvy do Registru smluv
 • evidence písemností 
  • spisová služba, oběh dokumentu
  • pošta došlá a odeslaná
  • komunikace s datovou schránkou
  • dokumenty, jejich historie
 • ochranné prostředky - výdej a evidence, výstrojní plány dle pracovního zařazení

Ostatní moduly a funkce

 • komplexní přehled o hospodaření
 • portálový přístup pro vedoucí a manažery
 • nástroje pro finanční a manažerské účetnictví
 • automatizace bezhotovostních plateb
 • spolupráce s ARES - čerpání údajů o firmě přes internet
 • veškeré výkaznictví rozpočtových a příspěvkových organizací
 • přímá komunikace s CSÚIS a IISSP
 • sledování plánu a rozpočtu - měsíčně, ročně
 • dotace, granty a vícezdrojové financování
 • spolupráce s PAM

Ukázky obrazovek a sestav

Prohlédněte si několik ukázek pracovních obrazovek a sestav z aplikací EKOS.

Chci více informací: