Atesty Vema, operační systémy, virtualizace

Atesty pro poskytování produktů a služeb Vema

Jsme držiteli všech 3 možných typů partnerství ke společnosti Vema:

  • Prodejní - oprávnění k prodeji všech aplikací Vema
  • Implementační - oprávnění k řízené implementaci všech aplikací Vema
  • Konzultační - oprávnění k poskytování konzultací a služeb Vema

Tato oprávnění v sobě zahrnují možnosti poskytování služeb ke všem aplikacím společnosti Vema (v lidských zdrojích: PAM, PER, ELD, RNP, Docházkové systémy, Vzdělávání, Systemizace, Výběrová řízení, Cestovní příkazy, a v ekonomice ke všem aplikacím Ekosu, Cestovní příkazy, atd.). Pro poskytování kvalitních služeb je nutné, aby naši pracovníci byli držiteli platných atestací. Společnost Vema tím zajišťuje vysokou míru kvality služeb pro své zákazníky. Atestační list obdrží pracovník, který absolvuje všechna povinná školení pro danou oblast, a především složí atestační zkoušky. Atestační zkoušky je nutné skládat opakovaně.

Ostatní atesty a certifikáty se týkají obecných témat počítačových sítí a operačních systémů.

Certifikát Windows 10 - nasazení a správa operačního systému v podnikové síti

VMware 6.0 - nasazení a správa